År 2021  uppdaterades vår strategi till ”tryggt och hållbart resande’’

Tryggt och hållbart resande är ett begrepp som vi spjälker upp på många områden för att genomsyra hela Ingsva. Om vi ser på tryggt och hållbart resande från kundperspektivet så bidrar flera faktorer till denna resa: vårt miljöansvar, vårt personalansvar och vårt ansvar över fordonen.

Miljömässigt håller vi på att utreda miljöpåverkan av våra fordon, vad släpper fordonsparken ut nu just och vad vill vi lova inför framtiden. Vi ser på underhållet, städ- och service, drivmedel, el- och uppvärmning av våra fastigheter och hur vi tar hand om våra sopor.

Personalmässigt ser vi över arbetsklimatet med saker som stressrelaterad sjukfrånvaro, trivsel, personalens utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och etisk mångfald. Tillsammans med arbetsplatshälsovården gör vi bedömningar av trygghet, säkerhet och riskhantering. En nöjd chaufför som mår bra bidrar både till den trygga, men också till den hållbara resan.
Alla dessa faktorer tillsammans bidrar till kundupplevelsen och framöver är vår målsättning att allt vi gör skall bidra till tryggt och hållbart resande för vår kund, vare sig resan med oss är kort eller lång.
Nedan kan du ladda ner mer information i PDF-format
Hållbarhetsrapport med VD Kennet Svanbäcks förord
Arbetsmiljöpolicy Ingves & Svanbäck Ab Oy