Servicetrafik i Närpes

Servicetrafiken är tillgänglig för såväl handikappade (rullstol, rullator),  äldre och  andra övriga intresserade. Servicetrafikens rutter är utformade enligt ett grundschema men kan variera enligt kundernas behov.  Trafiken sköts med ett handikappanpassat fordon

Betala gärna med kort ifall du betalar åt chauffören. Pris enligt kommunikationsministeriets taxa för linjetrafik.

Reservering av servicetrafikbussen skall bokas av passagerare senast dagen före på tel. 040 19 64 315 INGSVA
Retur sker fredagar kl. 12:00 från busstation samt via den servicepunkt i centrum som kunden önskat.

Närpesbor i centrum av Närpes har möjlighet då servicetaxin befinner sig i centrum på fredag kl. 10.30 – 12.00, anropa servicetrafiken för ärendetrafik i centrumområdet. Ytterligare information ger INGSVA, tel. 040 19 64 315.

 

 

Tidtabell

Fredagar

 
Pörtom (Uf-lokalen-centrum) 09:20
Pörtmossen 09:30
Övermark centrum 09:40
Yttermark 09:55
Näsby centrum 10:20

 

Vippari