TRYGGT OCH HÅLLBART RESANDE

FRÅN KARLEBY TILL KRISTINESTAD

Sök i tidtabellen och köp bussbiljetter

INGSVA ISO 14001 Miljöcertifierade


Med miljöcertifikatet vill vi berätta åt våra kunder och samarbetspartners att vi är ett tryggt och hållbart val. En utomstående granskare säkerställer att vi når upp till den internationella ISO-standarden.

Vi arbetar aktivt på bl.a. följande miljömål:
1. Vi strävar till inga utsläpp i naturen orsakade av våra fordon
2. Optimerade flöden genom ständig förbättring av körrutter och scheman
3. Endast Euro 6 eller förnybara/fossilfria bränslen 2025

Varje år går vi igenom vår miljöpåverkan, vår måluppfyllnad och sätter nya mål för att ständigt förbättra INGSVA.

Tryggt och hållbart resande

År 2021 uppdaterades vår strategi till ”tryggt och hållbart resande’’. Vår målsättning är att allt vi gör skall bidra till tryggt och hållbart resande för vår kund, vare sig resan med oss är kort eller lång. Läs mer.

UKRAINA INFO

All Ukrainian citizens travel for free with INGSVA.

The situation is difficult so we do what we can to help. Show your passport to our drivers and you will travel for free on our routes Karleby – Vasa – Kristinestad and on our service traffic in Jakobstad, Närpes and Kristinestad until 31.7.2022.

Усі громадяни України подорожують безкоштовно із INGSVA.

Ситуація складна, і ми раді зробити все можливе, щоб полегшити її. Покажіть паспорт водієві, і ви будете їздити безкоштовно нашими маршрутами Коккола – Вааса – Крістінестад та нашим сервісним рухом у Якобстаді, Нярпесі та Крістінестаді до 31.7.2022.

Все граждане Украины путешествуют бесплатно с INGSVA.

Ситуация сложная, и мы рады сделать все возможное, чтобы ее облегчить. Покажите паспорт водителю, и вы будете путешествовать бесплатно по нашим маршрутам Коккола - Вааса - Кристинестад и по нашим служебным маршрутам в Якобстаде, Нярпесе и Кристинестаде до 31.7.2022.