Målsättningen med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) är att förbättra skyddet av personuppgifter och de registrerades rättigheter, göra insamlingen och användningen av personuppgifter öppen samt betona personens rätt till sina egna uppgifter.

Användaren har rätt:

 1. till tillgång till sina uppgifter
 2. till rättelse av uppgifterna
 3. att bli bortglömd
 4. till dataportabilitet
 5. att motsätta sig automatisk profilering
 6. att förbjuda att uppgifterna används för marknadsföring
 7. att få anmälan om en personuppgiftsincident
 8. att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Ingves & Svanbäcks centrala principer för hanteringen av personuppgifter är laglighet, korrekthet och öppenhet. I praktiken innebär detta:

 1. Personuppgifter behandlas endast i de fall där det finns en laglig grund för hanteringen.
 2. Uppgifterna används endast för de ändamål som de samlats in för
 3. Vi samlar endast in och sparar uppgifter som är nödvändiga för varje ändamål
 4. Vi ser till att uppgifterna är korrekta och riktiga
 5. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt
 6. Personuppgifterna kan överföras till en tredje part så att de på uppdrag av koncernens företag kan utföra sådan behandling av personuppgifter som tillhör dem
 7. Personuppgifter kan lämnas ut till en tredje part i syfte att uppfylla myndighetsbestämmelser eller för att se till koncernföretagens intressen.  Uppgifter eller adresser säljs inte till andra företag i syfte att tjäna pengar.
 8. Uppgifterna sparas på dokumenterade platser i vårt företag. Servrarna är belägna i låsta utrymmen. Servrarna används av ett begränsat antal personer och informationssäkerheten är säkerställd.

 

 

Beteendedata och dess övervakning

Ingves & Svanbäck Ab Oy och företagen som den äger använder cookies (kakor) på sina webbsidor för att utveckla servicen och för att rikta marknadsföringen. Cookies är data som webbläsaren registrerar på användarens enhet – vanligtvis på användarens webbläsare eller mobila enhet. Kundens webbläsare eller mobila enhet skickar i samband med varje förfrågan dessa identifikationsdata till oss – t.ex. då adressen www.ingsva.fi skrivs in på webbläsaren. Ingves & Svanbäcks system (webbsidor) får på så sätt veta att det är fråga om en besökare som även har besökt oss tidigare – på så sätt kan vi t.ex. visa personen nytt innehåll och inte samma som hen redan sett. Cookies samlar inte in personuppgifter utan meddelar endast att ifrågavarande webbläsare har besökt vår webbsidas busstidtabeller eller har klickat på vår reklam på Facebook. Cookies avslöjar till exempel inte om webbläsaren används av en eller flera personer.
 

 

 Återställning av beteendedata från webbläsaren

Användaren har möjlighet att förhindra automatisk profilering och den riktade och vanligtvis mer kvalitativa reklamen som den möjliggör. Detta sker genom att tömma webbläsarens cacheminne och ställa in de allmänna reklaminställningarna på den mobila enheten. Anvisningar för detta finns t.ex. på adressen http://www.youronlinechoices.com/fi/ (på finska).

Användaren kan dessutom förhindra att Resebyrå Ingves & Svanbäcks partner använder profileringsdata. Våra partners dataskyddsbeskrivningar och anvisningar för motsättande av profilering (opt-out) finns under följande länkar:

Google Analytics
Google Ads
Facebook
Instagram
LinkedIn

 

Dataskyddsbeskrivning

Ingves & Svanbäck Oy Ab  upprätthåller följande register:

– Kundregister
– Register över kontaktpersonerna för företags- och föreningskunder
– Personalregister
– Faktureringsregister
– Distributionsregister för broschyrer
– Register över potentiella nya kunder
– Försäljningsreskontraregister
– Nyhetsbrevregister (e-post)
– Tillfälligt lotteriregister för utlottningar och tävlingar
– Kontakt med kundtjänsten som inkommit via telefon, textmeddelande, e-post och blanketter

1. Registeransvarig
Ingves & Svanbäck Ab Oy
FO-nummer 2626335-1
Besöksadress: Permosvängen 105, 68600 Jakobstad

2. Ansvarig person och/eller kontaktperson gällande registerärenden
Telefon O4OO 923 792
Kontakt: info@ingsva.fi

3. Syftet med registren
I registren insamlas uppgifter gällande konsumentkunder (privatpersoner, företag och föreningar) som köpt resor och som är intresserade av våra resor. Uppgifterna behövs för fakturering, utskick av reseuppgifter, reklam och för eventuell eftermarknadsföring. Uppgifterna kan även användas för att utveckla servicen.