Vi har övergått till digitala busstidtabeller och utger inte längre tryckta tidtabeller. Vänligen använd sökfälten nedan till att bekräfta tidtabellerna före avfärd.

Under perioden 8-6.6.2021 kör vi inte följande turer: kl. 15:20 Närpes-Vasa måndag-fredag (skoldagar Närpes-Pörtom) och kl. 17:10 Vasa-Närpes måndag-fredag (ej heller till Lappfjärd fredagar).  

Efter att du sökt resan hittas busshållplatserna via i-symbolen (nära resans pris).  Vid övriga frågor gällande linjetrafik och skolbussar vänligen kontakta oss på tel.nr. 050 56 21291 eller 040 668 3309 (bussar söder om Vasa) och tel.nr. 050 553 8984 (bussar norr om Vasa).

Våra nätbiljetter säljs av Matkahuolto.

Covid 19-information

Situationen med COVID 19-viruset är ett faktum som vi tar på allvar som företag och del av samhället. Vi har ständig kontakt med myndigheterna för att ha all tillgänglig information. Vi har själv den bästa överblick över situationen i bussarna och kommer att reagera vid behov. 

Vi rekommenderar användningen av munskydd i våra bussar. Handsprit finns på alla bussar. Avstå från att resa om du känner dig sjuk. Om du behöver hosta eller nysa, gör ditt bästa för att skydda din omgivning. Använd gärna inte kontanter när du köper bussbiljett. Alla kommer inte att ha möjlighet eller vilja att använda skydd. Vi hoppas att du har överseende och inte kommenterar om någon annan inte använder munskydd.


Sursikbussarna

Bussarna till och från Sursik kör på skoldagar. 
Sursikbussarnas tidtabeller hittar du här.

Tågbussen

Tågbussen tar dig från Jakobstad till tågstationen i Bennäs. Tågbussen kördes förr med Ekmans bussar.
Tågbussens tidtabeller hittar du här.

Vippari-trafik 

INGSVA kör Vippari-trafik i Jakobstad och Larsmo. Vippari-trafiken kördes förr med Ekmans bussar.
Läs mer om Vippari-bussarna här.


Regionbiljetten säljs inte mera

Detta är vad vi har att erbjuda efter att regionbiljetten försvann.  Nygamla 44 resors-kortet gör comeback. Kortet är personligt och avsett för arbetspendlare. Kortet kan köpas av chauffören.

Kaskö/Närpes – Vasa   264 € (44 resor = 6 €/resa) 
Lappfjärd/Kristinestad – Vasa 308 €  (44 resor = 7 €/resa)

Exempel angående resekostnadsavdrag:

Kaskö/Närpes

264 €/44 resor x 11 månader  2904 €
Självrisk för resekostnader      – 750 €
Avdragbart vid beskattning      2154 € 
Vid en skatteprocent på 25%   2154 x 0,25 = 538,50 €
 2904 € – 538,50 € = 2365,50 €/11 kpl (44 resors kort) = 215 €/44 = 4,89 €/resa

Lappfjärd/Kristinestad

308 € /resor x 11 månader     3388 €
Självrisk för resekostnader     – 750 €
Avdragbart vid beskattning    2638 €
Vid en skatteprocent på 25%  2638 x 0,25 =659,50 €
3388 € – 659,50 € = 2728,50/ 11 kpl (44 resors kort) = 248,05 €/44 = 5,64 € /resa


Förändringar i bolaget

Haldin & Rose

Ingves & Svanbäck (INGSVA) har ägt Haldin & Rose sedan 2015. År 2020 böts Haldinbussarnas kännspaka gula färg till vitt och INGSVA-dekaler limmades på bussarnas sidor. 

Ekmans bussar

Anrika Ekmans Bussar sålde sin verksamhet till Ingves & Svanbäck år 2020.