Minnen, upplevelser och resor …

Vuonna 2021 strategiamme päivitettiin muotoon ”turvallista ja vastuullista matkustamista”

Turvallisuus ja vastuullisuus on käsite, jonka jaamme koskemaan useaa eri aluetta, jotta se leimaa koko Ingsva:n toimintaa. Tarkastellessamme turvallista ja vastuullista matkustamista asiakkaan näkökulmasta, vaikuttaa siihen useampi tekijä: ympäristövastuumme, henkilöstövastuumme ja vastuumme ajoneuvoista.

Ympäristönäkökulmasta selvitämme parhaillaan ajoneuvojemme ympäristövaikutusta, ajoneuvokannan nykyisiä päästöjä sekä lupauksemme tulevaisuutta silmällä pitäen. Tarkastelemme kunnossapitoa, siivousta ja huoltoa, polttoaineita, kiinteistöjemme sähköä ja lämmitystä sekä jätteenkäsittelyämme.

Henkilöstön osalta tarkastelemme työilmapiiriä, siihen liittyvää stressiperäistä sairauspoissaoloa, viihtymistä, henkilöstön kehittymismahdollisuuksia, tasa-arvoa ja eettistä moninaisuutta. Arvioimme yhdessä työterveyshuollon kanssa varmuutta, turvallisuutta ja riskien hallintaa. Tyytyväinen kuljettaja, joka voi hyvin, vaikuttaa sekä turvalliseen että vastuulliseen matkaan.
Kaikki nämä tekijät vaikuttavat yhdessä asiakkaan kokemukseen. Jatkossa tavoitteenamme on, että kaikki toimintamme myötävaikuttaa asiakkaamme turvalliseen ja vastuulliseen matkustamiseen, on hänen meidän kanssamme tekemä matka sitten pitkä tai lyhyt.
Alta voit ladata aiheeseen liittyvää lisätietoa PDF-muodossa
Kestävän kehityksen raportti sis. TJ Kennet Svanbäckin johdanto
Työympäristösuunnitelma Ingves & Svanbäck Ab Oy