Sök i tidtabellen och köp bussbiljetter

Nätbiljetterna säljs av Matkahuolto


INGSVA blir medlem av Nordic Bus Group


Nordic Bus Group startar sin verksamhet den 31 januari 2023


Det nya holdingbolaget Nordic Bus Group köper 100 % av aktierna i Ingves & Svanbäck och Dahl-Linjetrafik den 31 januari 2023. Varumärkena INGSVA och Dahl-Linjetrafik kvarstår och verksamheten bedrivs från nuvarande lokala enheter i Karleby, Jakobstad, Korsholm, Närpes och Mariehamn. Nordic Bus Group består av fyra delägare – Svanbäck GKG, Ingves group, Dahl Capital och Wedeco. Kennet Svanbäck, vd för Nordic Bus Group, fortsätter tillsammans med vvd Jonas Dahl och bolagens övriga ledning att utveckla verksamheten i positiv österbottnisk företagaranda.



Sustainable Travel Finland

Ingsva har fått nästa certifikat som har med miljö och hållbarhet att göra, Sustainable Travel Finland. STF är ett certifikat för företag inom turismbranschen som arbetar hållbart på en bredare front. För Ingsvas del var detta inget nytt, vi har redan länge arbetat med frågor som rör: miljö, arbetsklimat, fastigheter och fordon. Mera om vårt hållbarhetsarbete i rapporten nedan.

ISO 14001 Miljöcertifikat

I december 2021 erhöll vi miljöcertifikat ISO 14 001. Vi har skapat Miljögrupper både i Närpes och Jakobstad som träffas kvartalsvis och är de som utför den interna revisionen. Läs mer: Ingsva miljöpolicy

NY! Ingsva hållbarhetsrapport 2022

Tryggt och Hållbart resande. Vår målsättning är att allt vi gör skall bidra till tryggt och hållbart resande för vår kund, vare sig resan med oss är kort eller lång. Läs mer i vår hållbarhetsrapport


ISO14001