Sursikbussarnas tidtabeller gäller skoldagar. Alla tider är cirka tider. Väder, väglag och trafik m.m. inverkar. Det lönar sig att komma till busshållplatsen 5 minuter före utsatt tid. Vid frågor, kontakta oss på numret 020 781 5360 eller skicka e-post till info@ingsva.fi.

Här kan du öppna och ladda ner tidtabellen som gäller fr.o.m. 13.9.21

Busstidtabeller, aikataulut, Sursik Skoltrafik skolbuss

Morgontidtabellerna, skoldagar. 

Jakostad – Sandsund – Edsevö – Herrfors – Sursik
08:15 Neste Södra Tullen
Nya sandsund, Lodevägen 08:18 Sandskutan
08:19 Zorro hållplats
Gamla Bennäsvägen Skolhusvägen
08:21 Kyrkoby
Omfartsvägen
08:28 Fiskars
08:30 Åminne
08:35 Edsevö skola
08:40-08:45 Centrumvägen 08:47 Herrfors
08:49 Kråknäsvägen
08:49 Pihlvägen
Sursik

Jakobstad – Sursik
08:30 Jakobstad busstationen Neste ishallen
08:35 Sandsund Lodevägen Zorro hållplats
Sursik

Nykarleby – Karby – Sundby – Sursik
07:20 Nykarleby
07:30 Karby
Sundby
Byter buss i Jakobstad vid Neste ishallen till Sursik
Nykarleby – Karby – Sandsund – Sursik
08:20 Nykarleby
08:30 Karby
08:40 Gamla Sandsund
Sursik

Lepplax – Sursik
08:22 Portin
08:25 Lepplax
Finne
Kruunutie
08:30 Blässar
Sursik

Knivsund – Jakobstad – Sursik
07:00 Knivsund
07:05 Baltic
07:10 Gertruds
07:20 Holm
Vikarholmen
07:40 Jakobstad busstationen Neste ishallen
07:45 Sandsund Lodevägen Zorro hållplats
Sursik

Lappfors – Sursik
07:00 Lappfors
07:10 Esse Elektrokraft
Esse
07:20 Ytteresse Pizzeria
07:25 Kållby Centrumvägen
07:35 Norfa Edsevö hållplats. Kombination med Linje 34 från Lepplax – Sursik samt andra Essebussen

Bäckby – Jakobstad
07:10 Bäckby
Värnum
07:20 Esse Teboil
07:22 Stubb
07:25 Storgjutovägen vägskäl 07:26 Mboden hållplats
07:28 Lassfolk
07:35 Edsevö Norfa
Elever till Sursik byter buss i Edsevö
Vidare till Jakobstad

Bäckby – Storgjuto – Sursik
08:25 Bäckby
08:35 Storgjuto Engströms verkstad
Till Sursik via R8

Vitsjö – Lappfors – Sursik
08:10 Vitsjö
08:25 Lappfors
Mboden hållplats
Lassfolks vägskäl Centrumvägen Kållby
Sursik

Överesse – Sursik
08:28 Värnum
08:30 Björkbacka vägskäl
08:34 Gamla Kjellmans
08:36 Skolan
08:40 Fors Gers
08:41 Erikssons verkstad
08:43 Åsbacka vägskäl
Sursik

Ytteresse – Sursik
08:37 Kjellmans gårdsplan Mboden hållplats
Lassfolks vägskäl
Sursik

Purmo – Sursik
07:10 Vilobacka
07:25 Lassfolk
Forsnabba
07:30 Sisbacka
Nybränn
07:35 Forsby, hållplats vid Karvox (fd butiken)
– elever från Niss bör ta sig till den hållplatsen när de börjar 8.
Pellis
Sursik
-elever till Jakobstad byter buss vid Sursik

Vilobacka – Sursik
08:05 Vilobacka
08:20 Lillby
Slipvägen
08:25 Käcko
Nordanå
Sisbacka
Niss
08:45 Forsby
Norrsidan
Sursik

Lillby – Sursik
08:30 Lassfolk
Lillby
Slip
Forsnabba
Bränno
Sisbacka
Nybränn
Forsby
Sursik

 

Eftermiddagstidtabellerna, skoldagar

13:00 Jakobstad – Sursik – Lillby
13:00 Jakobstad busstationen
Sursik vägskäl
Forsby
Purmo
Lillby
14:05 Sursik – Jakobstad – Larsmo – Karleby
14:05 Sursik
14:15 Lannäslund
Jakobstad busstationen
14:40 Optima trädgårdsgatan
14:45 Jakobstad busstationen
Svedenvägen
Holm
Bosund fd butiken
Karleby
15:05 Sursik – Sandsund – Lodevägen – Jakobstad – Nykarleby, hållplats 1
Lodevägen
15:20 Jakobstad
Sundby
Karby
15:40 Nykarleby
15:05 Sursik – Sandsund Gamla – Jakobstad – Larsmo, hållplats 2
Sandsund Gamla
Jakobstad busstationen
15:20 Jakobstad
Svedenvägen
Vikarholmen
15:35 Larsmo Holm
vid behov till Knivsund
15:05 Sursik, hållplats 3
Forsby
Niss
Purmo
Nordanå
Käcko
Lillby

15:05 Sursik, hållplats 4
Norrsidan
Forsby
Nybränn
Purmo
Lillby
Vilobacka
15:05 Sursik – Lepplax – Edsevö, hållplats 5
Svänger in vid Kruunutie, kör in via Lepplax by,
Upp till Portins vid behov
Edsevö skolan
15:05 Sursik – Katternö – Kållby, hållplats 6
Kråknäs
Herrfors
Kållby
Centrumvägen ut
Jakobstad vid behov
15:05 Sursik – Esse – Lappfors, hållplats 8
Fors – Gers
Esse
Lappfors
Vitsjö vid behov
15:05 Sursik – Överesse – Värnum, hållplats 9
Ytteresse
Esse
Värnum
15:05 Sursik – Bäckby, hållplats 10
Ytteresse
Storgjuto
Bäckby
15:05 Sursik – Ytteresse, hållplats 11
Lassfolk vägskäl
Mboden
Kjellmans gårdsplan