Rätt till ändringar

Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och tidtabellsändringar som beror på orsaker Ingsva Resor-Matkat inte kan påverka. Vi förbehåller oss även rätten till ändringar i reseprogrammen.

Barnrabatter

Gäller där annat inte nämns i texten.

  • Barn tillsammans med två föräldrar, i extra bädd:
    * 12-15 år -25%
    * 6-11 år -50%
  • Barn tillsammans med en förälder, i vuxen bädd:
    * 12-15 år -10%
    * 6-11 år -25%

Barn 0-5 år som sover i föräldrars säng erhåller 85 % rabatt på vuxenpriset.

Om en förälder reser med två barn, 6-11 år, sover ett barn i vuxensäng och andra barnet i extra säng och får motsvarande rabatter.

Boka tidigt!

Underlätta vår reseplanering genom att boka din resa så tidigt som möjligt – helst minst 2 månader före avresa. Vissa hotell kräver besked av oss mycket tidigt, om resan kommer att genomföras.

Maten

Vänligen meddela eventuell specialdiet redan i bokningsskedet.

Reseförsäkring

Det är mycket viktigt att ha rätt försäkring när man ger sig av på resa! Teckna reseförsäkring i god tid före avresan – gärna samtidigt som du bokar din resa, ifall du blir tvungen att avboka din resa p.g.a. sjukdom! 

Anmälan

Anmälningsavgiften är 50-500 € per person, beroende på resans pris och längd, och betalas 7-10 dagar efter anmälan. Anmälan är bindande när anmälningsavgiften betalats. Vid sen bokning är anmälan bindande även om anmälningsavgiften inte betalats. Slutlikviden betalas senast ca 30 dagar före avresa. Vid bokning senare än 30 dagar före avresa betalas hela beloppet genast.

Expeditionsavgift

För avbokningar och ändringar enligt allmänna paketresevillkoren debiteras expeditionsavgift enligt prislistan för serviceavgifter. Tilläggs- och extratjänster som kunden beställt förfaller till betalning även om resan annulleras.

Bekräftelse och slutbrev

Vänligen kontrollera bekräftelsen genast då du får den. Det är viktigt att ditt namn på bekräftelsen överensstämmer med ditt namn i passet – speciellt om det gäller en resa där flyg ingår. Det är mycket viktigt att ditt namn är rättstavat på flygbiljetten. Kontakta resebyrån genast om du upptäcker någon felaktighet. Det samma gäller infobrevet som skickas ut åt alla resenärer ca 2 veckor före avresa (sänds inte ut för kortare resor).

Minimiantal och eventuell avbokning av resa

För att våra resor ska kunna genomföras krävs normalt 20 anmälda deltagare per resa. Om en resa avbokas p.g.a. för få anmälda deltagare meddelas detta senast 30 dagar före avresan. För kortare resor meddelas avbokning senast 14 dagar före avresan. Vissa undantag finns, t.ex. för endagsresor.

Anslutningsplats (Påstigningsplats)

Ges i infobrevet, om inte tidigare. Vid för få deltagare från viss ort, reserverar vi oss för hänvisning till annan anslutningsplats (påstigningsplats) eller till anslutning med tåg eller linjebuss.

ID på resan

På de resor där det nämns bör man ha giltigt pass eller EU-identitetsbevis. Även på resor inom Norden bör man ha med fotoförsett ID.

Pass och visum

Resenären ansvarar själv för att medföra giltigt pass eller EU-identitetsbevis på resor utanför Norden. Personer som är eller har varit utländska medborgare bör undersöka vilka bestämmelser om pass och visum som gäller för dem. Förvara alltid passet i handbagaget! Vi meddelar skilt om visum ifall sådant behövs. OBS! Vissa länder kräver att passet ska vara giltigt minst 6 månader efter utresa!

Europeiskt sjukvårdskort

Vi rekommenderar att ni via FPA skaffar ett europeiskt sjukvårdskort att ta med på resor inom Europa.

Bussresan

Våra helturistbussar är rökfria och utrustade med bekväma bänkar, luftkonditionering och toalett. Normalt kan man inte boka speciell plats i bussen på våra långresor, då vi för rättvisans skull byter plats i bussen varje dag. Vi tar paus med jämna mellanrum så att alla får en behaglig resa.

Bagage

Du får ha med en normalstor resväska samt ett handbagage. På resor där flyg ingår följer vi flygbolagens bagageregler. Kontrollera att bagaget blir lastat i bussen. Resenären ansvarar själv för att resväskan flyttas till och från bussen och hotellrummen. Förse gärna ditt bagage med adresslapp.

Information om vaccinationer och eventuella krislägen

På sidan www.rokote.fi hittar man information om vilka vaccinationer som rekommenderas på olika resmål. Man kan även hitta denna information på sidan www.thl.fi (institutet för välfärd och hälsa). På www.formin.fi (utrikesministeriet) hittar man information om eventuella krislägen utomlands och får även veta vilka åtgärder som rekommenderas. Vi följer med läget gällande coronasituationen i Finland och resten av Europa och informerar kunderna vartefter det dyker upp information gällande aktuella resmål. 

Garanti

Ingsva Resor-Matkat Ab Oy har en giltig garanti hos Konsumentverket, www.kuluttajavirasto.fi.

Reklamationer

Vi hoppas att du inte får anledning att klaga på något under våra resor, men om så är fallet ska klagomålet framföras direkt till reseledaren på plats. Detta för att vi ska ha en möjlighet att åtgärda problemet medan resan fortfarande pågår. 

Allmänna villkor för paketresor

Info om detta på denna sida.

Ta seden dit du kommer

Många av våra resor går till länder med kulturer som skiljer sig från vår egen, med andra matvanor och annan standard jämfört med Finland. Ta det positivt och som en spännande del av resan!