PRESSMEDDELANDE STORBOLAG

Nytt regionalt storbolag inom bussbranschen

Styrelsen för Haldin & Rose Ab Oy har under en längre tid funderat över bolagets framtid. Bakgrunden är att styrelsens ordförande Yvonne Haldin-Rikberg har beslutat att gå i pension och ingen ur ägarfamiljerna ville fortsätta leda den operativa verksamheten. Ägarna kände ett ansvar för den regionala bussbranschen med en historia som sträcker sig tillbaka till 1924 och sökte därför en lösning som skulle gynna verksamheten i regionen. För att analysera olika framtida alternativ engagerades lokala konsultföretaget Coast Consulting. Efter att ha studerat olika alternativ konstaterade styrelsen att bästa lösningen för både säljaren samt hela regionala bussbranschen vore att ge starka lokala företag möjlighet att växa och utvecklas. Styrelsen började leta lämpliga partners för att omstrukturera verksamheten. Efter avklarad analys kunde mindre delar säljas till Wiik & Ström Ab samt Oravais Trafik Ab. Dessa affärer genomfördes som ÖT delvis rapporterat om tidigare i sommar. Efter långa förhandlingar visade det sig att den bästa lösningen gällande resten av verksamheten var en sammanslagning med Ingves & Svanbäck Ab Oy. Idag 30 juli 2015 har föravtal gjorts där Ingves & Svanbäck tar över största delen av Haldin & Roses verksamhet i Pedersöre, Larsmo, och Jakobstadsnejden. Haldin & Rose kvarstår som minoritetsägare i Ingves & Svanbäck. Namnet Haldin & Rose kvarstår och verksamheten bedrivs från Haldin & Roses nuvarande fastigheter. En uppsluppen Kennet Svanbäck säger att han varit på en spännande resa det senaste året. ”Att från tre företag bilda ett nytt stort bussbolag är en utmanande och mycket motiverande uppgift. Nu ser jag fram emot att kunna utveckla själva verksamheten för kundernas bästa”. Yvonne Haldin-Rikberg konstaterar att hennes pensioneringsplaner ledde till den största omstruktureringen av den regionala busstrafiken hittills. ”Jag känner mig mycket nöjd med vad vi åstadkommit. Verksamheten hålls kvar regionalt och de absolut flesta arbetsplatserna samt namnet Haldin & Rose består” säger Yvonne. Närmare information för Ingves & Svanbäcks del ger VD Kennet Svanbäck.
About the Author