Buss nr 5, 6, 46 och 17 redigerad

 

SLÄKTBUSSEN
 

Ingves Bussar började köra Släktbussen till Sverige redan år 1976, då i samarbete med resebyrå Polaris. Så småningom övertog Ingves trafiken helt och hållet och sedan dess rullade Släktbussen otaliga kilometer genom åren. Fr.o.m. 1.8.2014 fortsatte Släktbussen i Ingves & Svanbäcks regi och körde vidare ungefär som vanligt, dock med lite färre avgångar. Släktbussen har varit viktig för många som rest mellan Finland och Sverige, vare sig det har gällt besök hos släkt och vänner, shopping eller nöje. Chauffören har skött om resenären från att hon/han stigit på bussen och ända fram till slutdestinationen, vilket betytt att kunden känt sig trygg och säker hela vägen. 

 

På grund av det rådande läget finns det inga möjligheter att fortsätta köra Släktbussen längre. Vi vill härmed tacka våra trogna resenärer genom åren – vi har upplevt många äventyr tillsammans längs vägen på de här turerna!