Trafikerar 15.1-15.3.2024.

Pris:
1,50 € / väg för anställda som har subventionerad biljett av arbetsgivaren.
2 € / väg för allmänheten och vid betalning ombord.

10 resors seriebiljett kan köpas för 15 € eller 20 € i appen Resor & Biljetter.

 

Biljetter köpta i appen är i kraft 60 minuter från köpet eller från den förvalda användningstidpunkten.

Anställda som arbetar på företag som subventionerar bussbiljett med Alholmsbussen får en kod av arbetsgivaren. Koden får skrivas in i appen Resor & Biljetter för att köpa den subventionerade biljetten (ladda ner appen: läs mer).
Ladda ner appen och logga in. Gå in på startsidan -> tryck på mer (de tre punkterna i högra nedre hörnet) -> välj “Ange kod” och lägg till koden. Gå tillbaka till startsidan. Där kan den subventionerade biljetten köpas antingen genom att välja “engångsbiljett” eller “säsongs- och seriebiljett”. Välj biljettens giltighetstid, biljetten är i kraft 60 min från den valda giltighetstiden. 
Den anställda kan köpa en engångs- eller seriebiljett. Biljetten skall alltid vara aktiverad vid påstigning.

Ladda ner appen: läs mer

Tidtabell och rutt

06:20 Doppingvägen/Fallvägen, korsning
06:22 Fallvägen/Lomvägen, korsn.
06:24 Baggholmsvägen/Vinkelvägen, korsn.
06:26 Fogdevägen (Treffis baksida)
06:27 Fogdevägen (Hårkiosken)
06:29 Rådhusgatan/Pörkenäsgatan, hållplats
06:31 Rådhusgatan 20, hållplats
06:33 Herrholmsgatan/Kanalesplanaden, korsn.
06:35 Alholmsgatan (utescenen, skolparken), hållplats
06:36 Christinegatan (Marjala daghem)
06:39 Alholmsvägen (Vega), hållplats
06:42 Alholmsvägen (Wilhelmina), hållplats
06:44 Baltic
06:48 NCE
06:50 Nautor (huvudingången)
06:55 UPM (Östra porten)

Motsvarande retur med start 15:35 UPM (Östra porten), 15:40 Nautor (huvudingången), 15:42 NCE och 15:46 Baltic. Undantag: EJ via Alholmsgatan (utescen) på returen, i stället fortsätter bussen rakt och stannar vid behov i korsn. Concordiagr./Visasbacken (vid parken).

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Välkommen med!